หน่วยความจำหลัก

Posted: สิงหาคม 19, 2010 in หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
      หน่วยความจำหลัก

                ดังได้ทราบมาแล้วว่า เมื่อข้อมูลถูกอ่านจากหน่วยรับเข้าแล้วจะถูกเก็บในหน่วยความจำหลัก (main storage) หรือแรม เพื่อรอการประมวลผลต่อไป หน่วยความจำหลักมี 3 ชนิด ได้แก่

รูป หน่วยความจำแรมแบบ DDR2

                  1. หน่วยความจำแรม (RAM : random access memory)

                หน่วยความจำแรมที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีทั่วๆ ไปเป็นหน่วยความจำชนิด dynamic หรือ DRAM  ภายในชิปแต่ละตัวถูกแบ่งเป็นแถว (row) และคอลัมน์ (column) เป็นช่องเล็กๆ แต่ละช่องเก็บข้อมูลเป็นจำนวนบิตไว้ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า แรมชนิดนี้จึงต้องมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา ข้อเสียของไดนามิคแรมคือการคายประจุเมื่อเวลาผ่านทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้ จึงต้องมีการกระตุ้นสัญญาณ (refresh) ให้ประจุคงตัวอยู่ตลอดเวลา refresh rate ทำให้การอ่านและบันทึกข้อมูลช้าลง

                ตำแหน่งต่างๆ ภายในหน่วยความจำชนิดนี้สามารถระบุที่อยู่ (address) เป็นแถวและคอลัมน์ได้ แต่ละตำแหน่งสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ (random access) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ ที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น

                หน่วยความจำแรมได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเป็นรุ่นต่างๆ ได้แก่ fast page DRAM ใช้กับเครื่องรุ่นแรกๆ เช่น 80486 อีดีโอแรม (EDO : extended data output) ใช้กับซีพียูเพนเทียมยุคแรกๆ SDRAM (synchronous dynamic random access memory)  ใช้กับซีพียูเพนเทียม II และเพนเทียม III แรมชนิด DDR (double data rate SDRAM) ใช้กับซีพียูเพนเทียม 4 รุ่น socket 478 และ DDR II ขึ้นไป ใช้กับ socket 775 เช่น Celeron E1200 Dual Core Core 2 Duo ดังนั้นก่อนที่จะเพิ่มหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ต้องตรวจดูว่าเป็นเครื่องรุ่นใดด้วย

                  2. หน่วยความจำรอม (ROM : read only memory)

                หน่วยความจำรอมใช้เก็บโปรแกรมเริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งติดตั้งมาจากบริษัทผู้ผลิตรอมนั้น เช่น รอมไบออสของบริษัท Award Software หน่วยความจำรอมแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้

รูป หน่วยความจำรอม

                PROM หรือ Programmable Read-Only Memories เป็นรอมที่บันทึกแล้วลบข้อมูลไม่ได้

                EPROM หรือ Erasable Programmable Read-Only Memories เป็นรอมที่บันทึกข้อมูลแล้วลบด้วยการส่งลำแสงอัลตราไวโอเลตผ่านกระจกกลมที่ติดไว้บนตัวชิป ต้องใช้เครื่องมือและโปรแกรมเฉพาะงาน

รูป EPROM

                EEPROM หรือ Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories รอมที่บันทึกและลบได้ เป็นหน่วยความจำที่ไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง (non volatile) สามารถบันทึกและลบด้วยกระแสอิเล็กตรอน รอมชนิดนี้ใช้ทำหน่วยความจำแบบแฟลชเป็น memory card ของกล้องดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือต่างๆ  เครื่องเล่น iPod ตลอดจนเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์

                  3. หน่วยความจำแคช (processor cache memory)

                หน่วยความจำแคชเป็นหน่วยความจำชนิดแรมสถิต (static RAM) ไม่มี refresh rate ทำให้อ่านและเขียนได้เร็วแต่มีราคาแพงและเก็บข้อมูลได้น้อย จึงใช้เป็นหน่วยความจำพิเศษที่อยู่ระหว่างซีพียูกับหน่วยความจำหลัก ในเครื่องพีซีบางรุ่นจะมีหน่วยความจำแคชชนิดพิเศษแบบติดกับแผงหลัก เมื่อซีพียูพยายามอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำหลักจะตรวจสอบว่ามีการสำรองข้อมูลนี้ไว้ในแคชไว้ก่อนหน้าหรือไม่ ถ้าพบจะอ่านจากหน่วยความจำแคชนี้แทน แต่ถ้าไม่พบจะไปคัดลอกข้อมูลจากหน่วยความจำหลักมาสำรองไว้ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s